Social- og uddannelsespolitik
PDF Udskriv Email

Siden 1959 har knapt 630.000 mennesker gennemgået en højere uddannelse i Cuba, mens flere millioner har taget studentereksamen. Analfabetismen blev udryddet

med den store alfabetiseringskampagne i 1961. Undervisning er gratis fra folkeskolen til og med universitetet, og der er skolepligt til og med 9. klasse. Cuba har endvidere 1.115 integrerede vuggestuer og børnehaver, med i alt 145.100 indskrevne børn til gavn for 135.000 mødre.

 

Af den Cubanske Ambassade i Danmark


Den cubanske folkeskole er opdelt i primary og secondary. Indskrivningen ved primary ligger på 1 million 289.000 elever, secondary-skolerne har 778.000 elever, mens indskrivningen ved universiteterne ligger på 127.000 studerende. Næsten 100.000 deltager desuden i voksenundervisning. Skolerne betragtes som de vigtigste kulturinstitutioner i landet og Cuba råder over 9.487 primary-skoler, 1.943 gymnasier og 48 højere uddannelsescentre. Cuba har 17,8 lærere per 1.000 indbyggere og omkostningerne til uddannelsessystemet udgør næsten 6.3 % af bruttonationalproduktet.
Alle elever og studerende, der færdiggør folkeskolen, gymnasiet, eller tekniske skoler, har mulighed for at gå videre i uddannelsessystemet, mens universitetsuddannede er sikret job efter endt uddannelse. I dag har 1 ud af 7 cubanere en universitetsgrad.

Cuba har gennemført omfattende investeringer på mange områder indenfor videnskabelig forskning, som forskning i sundhed og sygdomme, hvor eksempelvis bio- og genteknologi benyttes, såvel som udvikling af vacciner og medicin.
De anerkendt, forskningsmæssige resultater har kun været mulige takket være de menneskelige ressourcer og den højtuddannede arbejdskraft. Der drives idag flere end 170 forskningscentre landet over.

SUNDHED

Cuba har en af verdens laveste rater for børnedødelighed: 7,2 pr. 1.000 nyfødte. Et tal, der ligger på højde med de industrialiserede lande. I år 2000 lå dødeligheden for børn på 1-4 år på 4,3 pr. 10.000 indbyggere og på 2,7 pr. 10.000 indbyggere for børn i skolealderen - den laveste rate, som nogensinde er opnået. Den forventede levetid i Cuba er på ca. 75 år.

Inden de er fyldt 1 måned vaccineres alle cubanske børn mod 12 sygdomme: polio, difteri, stivkrampe, kighoste, tuberkulose, tyfus, mæslinger, røde hunde, fåresyge, meningitis B og C og hepatitis B. Det landsdækkende sundhedssystem består bl.a. af 283 hospitaler, 440 sundhedsklinikker inkl. skadestuer, 166 tandklinikker og 1.521 andre sundhedsydelser.
Der er 6,7 hospitalssenge og 1,4 forsorgspladser pr. 1.000 indbyggere. Næsten hele befolkningen er dækket af familielægesystemet.
I år 2000 gennemførtes 886.887 operationer, ligesom antallet af organtransplantationer nåede et nyt højdepunkt. Cuba har opnået betydelige resultater med AIDS-kontrol og forebyggelse. Raten for HIV-smittede og AIDS- syge ligger på 0,034 %, et meget lavt tal i sammenligning med andre lande, takket være den omfattende strategi med at kombinere seksualundervisning og ambulant behandling såvel som sanatoriebehandling, der dels forlænger tidsrummet inden de HIV-smittede bliver syge, dels forlænger de AIDS-syges levetid. Ved hjælp af genteknologi arbejder cubanske forskere på at opdage en AIDS-vaccine.

Nye typer medicin og vacciner, hvoraf nogle er enestående i verden, produceres nu i Cuba.
Det er også værd at nævne landets faciliteter for sundhedsturisme. I år 2000 kom flere end 6.000 udenlandske patienter til Cuba for at modtage behandling, og yderligere 30.000 turister, der havde helbredsproblemer under deres ophold i Cuba, blev tilset af det cubanske sundhedsvæsen.


INTEGRERET SUNDHEDSPLAN FOR CENTRALAMERIKA
I slutningen af oktober og starten af november 1998 hærgede orkanen Mitch landene i Mellemamerika. Hårdest ramt af orkanen blev Nicaragua, Honduras, Guatemala og El Salvador, såvel som Belize, Haiti og Den Dominikanske Republik. Sidstnævnte lande var oven i købet blevet hårdt ramt af orkanen George nogle måneder forinden. På et møde mellem de mellemamerikanske statsoverhoveder, afholdt i El Salvador d. 9. november 1998, blev det fulde omfang af orkanen Mitchs ødelæggelser præsenteret for omverdenen, der ligeledes blev informeret om de alvorlige konsekvenser for regionens socio-økonomiske infrastruktur. Antallet af omkomne og savnede nåede op over 30.000. De mellemamerikanske præsidenter udsendte et 7-punkts kommuniké, hvori de bad det internationale samfund om hjælp. Cuba svarede øjeblikkeligt på kommunikeet og slettede Nicaraguas gæld svarende til 50,1 millioner US-dollars. Nicaraguai øvrigt det eneste af de omtaklte lande, der havde gæld til Cuba. Samtidig meddelte Cuba, at landet var parat til at udsende læger og sygeplejersker i en ubegrænset tidsperiode og opfordrede de industrialiserede lande til at bidrage med teknisk udstyr og medicinforsyninger. Grundet den alvorlige situation i de pågældende lande foreslog den cubanske regering, at man begyndte at iværksætte en "Integreret Sundhedsplan for Centralamerika og Caribien", som senere også kom til at omfatte nogle lande i Afrika og Asien efter anmodning fra disse landes regeringer.

Planen indbefattede bl.a. udsendelse af det nødvendige antal sundhedsarbejdere og uddannelsestilbud til sundhedspersonale og teknisk personale, enten i Cuba eller i værtslandet, for således at kunne sikre sundhedsprogrammets videreførelse.

Principperne i den Integrerede Sundhedsplan
Samarbejdet tilbudt af den cubanske regering indbefatter udsendelse af sundhedspersonale, især alment praktiserende læger, i en periode på op til to år, betalt af Cuba.
Sundhedsholdene vil tilbyde deres service i fjerntliggende områder, hvor deres arbejde ikke vil forstyrre det pågældende lands eget sundhedspersonale. Alle udsendte sundhedsarbejdere vil medbringe dokumentation for deres sundhedsfaglige uddannelser.
Modtagerlandene skal garantere flyrejsen for de udsendte, kost og logi samt et honorar på 100 US-dollars pr. person om måneden.

Prioriteringerne i samarbejdsprogrammet
Integreret lægehjælp på primært og sekundært niveau
Teknisk assistance
Uddannelse af nyt sundhedspersonale
Videreuddannelse af eksisterende sundhedspersonale
Udvikling af sundhedsprogrammer
Administration og ledelse af programmer for medicinforsyning.

Foreløbige resultater for de Medicinske Missioner
Programmet omfatter nu 1.929 mænd og kvinder, der udgør 47 lægehold i 14 lande. 2.638 personer har allerede været udsendt gennem programmet. Mere end 4 millioner 666.913 personer har modtaget lægehjælp, herunder 42.611 operationer. Lægeholdene har deltaget ved 22.655 fødsler og cubansk personale har vaccineret 142.975 personer mod 10 forskellige sygdomme.

Erfaringer fra nogle af landene
BELIZE:

Tilstedeværelsen af de cubanske lægehold har muliggjort etablering af 45 sundhedsklinikker, 37 af disse i fjertliggende områder, med lægehjælp til omkring 100.000 personer.

HONDURAS:
Lægehjælpen gennem det cubanske lægeprogram dækker omkring 12 % af befolkningen, men i områder som Intibuca og Mosquitia, hvor de geografiske og økonomiske betingelser er svære, dækker programmet omkring 85 % af indbyggerne.
I Mosquitia-regionen i den nordøstlige del af Honduras er børnedødeligheden faldet med 40 %. Ifølge officielle tal fra det honduranske sundhedsministerium lå børnedødelighed i 1998 på 92 ud af 1.000 nyfødte i Mosquitia-regionen. I sommeren 2000 var raten faldet til 46 ud af 1.000 levendefødte. Det betyder, at på blot halvandet år er det lykkedes at redde yderligere 46 børn for hver 1000 nyfødte i denne region.
I Santa Barbara-regionen med en befolkning på 300.000, blev børnedødeligheden reduceret med 15 % i løbet af de første seks måneder af de cubanske lægeholds udstationering, fra en rate på 60 pr. 1.000 nyfødte til 45.
Efter anmodning fra Republikken Honduras’ førstedame, samt fra lederne af Tawahka-folket, er der blevet udarbejdet et program for integreret lægehjælp til Tawahka-samfundet med det mål at beskytte og udvikle denne befolkningsgruppe. Området hvor Tawahka-folket er bosat er i fare for at blive affolket og området er endvidere blevet erklæret for arkæologisk reservat af UNESCO.
Ved hjælp fra elektro-medicinske ingeniører har det cubanske sundhedsprogram endvidere i betydeligt omfang været i stand til at reparere medicinsk udstyr. Det anslås at denne bedrift alene har sparet Honduras’ sundhedsministerium for 371.266 USD.

GUATEMALA:
I de 18 måneder der er gået siden programmets start, har cubanske lægehold, i samarbejde med landets sundhedsministerium, oprettet et netværk af primær sundhedshjælp i alle de regioner, hvor de har været udstationeret. Dette har bl.a. indbefattet et program for fødsels- og spædbørnspleje. Programmet har fbetydet en reduktion af børnedødeligheden fra 40 døde pr. 1.000 nyfødte til 18,5. I samarbejde med Guatemalas sundhedsministerium er der udarbejdet et uddannelsesprogram for familielæger i 6 af landets regioner.

GAMBIA:
Skadestuer bemandet af cubansk personel har bekræftet en reduktion på 34 % i børnedødeligheden fra en rate på 121 pr. 1.000 nyfødte i 1998 til 90 pr. 1.000 nyfødte i år 2000. Med 154 udsendte har det været muligt at dække 90 % af befolkningen. Oprettelsen af et mindre medicinfakultet har gjort det muligt at uddanne 22 unge gambianere til læger. Denne bedrift har fået støtte af de gambianske myndigheder og WHO, der har doneret 35.000 US-dollars til indkøb af fagbøger og computere.

EKVATORIAL GUINEA:
I dette afrikanske land med en børnedødelighed på 111 pr. 1.000 nyfødte har udstationeringen af 139 cubanske sundhedsarbejdere ydet lægehjælp til 80 % af befolkningen. Oprettelsen af et medicinfakultet med en cubansk lærerstab er påbegyndt. Her vil 30 unge guineanere blive uddannet.

Lande og NGO’er, der samarbejder med Cuba
61 NGO’er, hovedsagligt fra Mellemamerika, har samarbejdet med de cubanske lægehold i udviklingen af "Det Integrerede Sundhedsprogram". Her skal især nævnes "MOPAWI" med en donation på 45.000 US-dollars, "Norsk Folkehjælp" med et bidrag på 320.000 US-dollars, italienske "GVC", "Læger uden Grænser" og de amerikanske "Præster for Fred". For nyligt bidrog ”American Friends Service Committee” med 11.000 US-dollars.

Frankrig, Italien, Tyskland, Belgien, Portugal, Spanien, Libyen og Nigeria har støttet udviklingen af "Det Integrerede Sundhedsprogram" med forsyninger af medicin. På G77-topmødet tilbød Cuba og Kina at udsende 3.000 læger for at udvikle et sundhedsprogram på det afrikanske kontinent som et eksempel på syd-syd samarbejde. Tilbuddet blev hilst velkommen af de tilstedeværende statsoverhoveder og lande som Nigeria, Algeriet, Libyen, Sydafrika og Botswana har tilbudt finansiel hjælp, der kan virkeliggøre denne plan.